Wasiliana nasi

+255-756-264-880

+255-787-945-445

Idara ya Habari (News Department): [email protected]

Idara ya Uzalishaji (Production Department): [email protected]

Idara ya Masoko (Marketing Department): [email protected]

Maulizo (General Questions): [email protected]

Mkurugenzi (Director): [email protected]


Anuani yetu ni:

Radio Uhai FM Station

S.L.P. 691

Tabora, Tanzania

East – Africa


Radio Uhai 94.1 FM Tabora Sauti ya Tumaini

© Radio Uhai